Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2011

“Không gian văn hóa” Nho giáo Việt Nam

Hình ảnh
(Tiếp theo số 385 – 249. XÃ HỘI VÀ VĂN HOÁ TRÍ THỨC VIỆT NAM, 386 -  325. Nho giáo Việt Nam dưới góc nhìn xã hội học lịch sử) Trịnh Văn Thảo Nho giáo ngày nay Để đánh giá thân phận của Nho giáo trong xã hội Việt Nam từ lúc nó bắt đầu trở thành chính giáo (nghĩa là dưới triều đại Lê Thánh Tông), chúng ta theo Max Weber thử nhìn lịch sử tiến hoá của Nho giáo dưới ba khía cạnh: 1. Sự nghiệp văn học của nho sĩ Việt Nam từ Nguyễn Trãi đến thời cận kim. 2. Thân phận nhà nho nói chung trong xã hội Việt Nam thời cổ điển. 3. Nho giáo trong văn hoá dân tộc miền đồng bằng sông Hồng cho đến thời thuộc địa. Văn học Nho giáo dưới cái nhìn xã hội học Dù đất Giao Châu đã bị sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc từ thời Đông Hán, ảnh hưởng Nho giáo mới bắt rễ thật sự khi “Nam quốc sơn hà” đã giành lại được quyền tự chủ và đưa Nho giáo vào địa vị một trong ba chính giáo: Nam quốc sơn hà Nam đế cư, Tiệt nhiên định mệnh tại Thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư! Tác giả bản “Tuyên ngôn Tự…