Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng năm, 2012

Ranh giới của các nhóm tộc người, sự khác biệt văn hóa và các hệ thống xã hội đa sắc tộc*

Fredrik Barth
(Đặng Thị Vân Chi dịch  từ "From the Introduction to Ethnic Groups and Boundaries" (Boston: Little, Brown and Company, 1969)
Ranh giới của các nhóm tộc người
Tâm điểm phê phán của việc khảo sát  từquan điểm của bài viết này là ranh giới tộc người xác định nhóm tộc người, chứ  không phải làchất liệuvăn hóamànó bao hàm.Các ranh giới màchúng ta phảiquan tâmthì tất nhiên là ranh giớixã hội,mặc dùchúng có thể có sự tương ứng về mặtlãnh thổ.Nếu một tộc người muốn duy trìbản sắccủa dân tộc mình ngay cảkhicác thành viên có quan hệ tương tácvới thành viên của các tộc người khác, thì điều nàyđòi hỏi  cần có nhữngtiêu chuẩnđể xác địnhtư cách thành viênvàcáchnhận biết các  thành viêncũng như cáchloại trừ những người không phải là thành viên.Nhómtộc người khôngchỉ đơn thuần là/ nhất thiết phảidựa trênsự chiếm đóngcác lãnh thổriêng biệt,và bằng những cáchkhác nhau, chúng tồn tại,khôngchỉ được xác định  mộtlần -chotất cả các thành viên mới- màcòn do  những biểu hiện và sự xác n…