Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Tưởng nhớ GS Sakurai Yumio- một trong những nhà Việt Nam học hàng đầu của Nhật Bản


Nguồn: http://ivides.vnu.edu.vn/vi-VN/t221c331p795/Mot-so-hinh-anh-hoat-dong-cua-GS-SAKURAI-Yumio-tai-Viet-Nam.htm#.UPJ6Om83uM4


GS. SAKURAI Yumio mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn đối với gia đình và các đồng nghiệp tại Nhật Bản; Ở Việt Nam, chúng tôi mất đi một người người Thầy mẫu mực, một người đồng nghiệp gắn bó, một người bạn lớn chân tình, sắt son, đã dành cho ngành Việt Nam học nói riêng, cho đất nước, nhân dân Việt Nam nói chung những tình cảm đặc biệt quý mến. Chúng tôi biết ơn Giáo sư vì những thành tựu đóng góp đặc biệt, không mệt mỏi cho ngành Việt Nam học tại Việt Nam và trên thế giới.


GS. SAKURAI Yumio mất đi là một tổn thất vô cùng to lớn đối với gia đình và các đồng nghiệp tại Nhật Bản; Ở Việt Nam, chúng tôi mất đi một người người thầy mẫu mực, một người đồng nghiệp gắn bó, một người bạn lớn chân tình, sắt son, đã dành cho ngành Việt Nam học nói riêng, cho đất nước, nhân dân Việt Nam nói chung những tình cảm đặc biệt quý mến. Chúng tôi biết ơn Giáo sư vì những thành tựu đóng góp đặc biệt, không mệt mỏi cho ngành Việt Nam học tại Việt Nam và trên thế giới.
Đối với cán bộ, sinh viên Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội, giáo sư SAKURAI Yumio còn là Giáo sư danh dự của Đại học Quốc gia Hà Nội, giáo sư kiêm nhiệm thường niên của Viện. Thông báo về sự ra đi đột ngột của Giáo sư đến chúng tôi khi học viên chuyên ngành Việt Nam học đang háo hức chuẩn bị đón Giáo sư sang Việt Nam để giảng dạy chuyên đề Lý thuyết và Phương pháp nghiên cứu Khu vực học vào ngày 20/12/2012. Không ai muốn tin rằng thông báo đau buồn này là sự thật.
Toàn thể cán bộ, viên chức và học viên của Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển tin tưởng rằng, Phu nhân và gia đình sẽ vượt qua mất mát to lớn này giống như ý chí luôn luôn vượt lên mọi hoàn cảnh của GS. SAKURAI Yumio mà tất cả chúng ta đều kính trọng.
Cầu chúc cho Giáo sư yên giấc ngàn thu.
Dưới đây là một số hình ảnh của GS tại Viện nói riêng và các hoạt động khoa học & đào tạo ở Việt Nam nói chung:

GS SAKURAI Yumio cùng với GS Phan Huy Lê, GS Vũ Minh Giang, GS Đoàn Thiện Thuật
Đi điều tra tại Hà Nội


Hướng dẫn thực địa cho học viên cao học chuyên ngành Việt Nam học của Viện tại Nam ĐịnhChụp ảnh lưu niệm với học viên sau khi kết thúc chuyên đề
Tại Phủ Chủ tịch trong dịp Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 3 
Giảng dạy
Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 3 
Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 3 HTQT Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội: Văn hiến, anh hùng, vì hòa bình (10/10/2010)
Cùng với các cán bộ và nhân viên của Viện VNH&KHPT, HTQT Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội: Văn hiến, anh hùng, vì hòa bình
Trung tâm Hội nghị Quốc gia (HTQT Việt Nam học lần thứ 4)
Phát biểu tại tiểu ban "Các vấn đề nghiên cứu khu vực", HTQT Việt Nam học lần thứ 4

Với cá nhân tôi- chủ nhân trang blog này, tôi thật sự không ngờ đấy là tấm ảnh cuối cùng tôi được chụp cùng GS tại Hội thảo quốc tế Việt nam học lần thứ IV tại Hà Nôi từ 26-29/ 11/2012
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Giới thiệu sách “ Phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX”.

Sáng ngày 22/2/2019 tại trường Đại học Khoa học Xã hội &Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội , Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Tr...